İnternetten Para Kazanma’da İstatistiklere Genel Bakış

İnternetten Para Kazanmak girişiminde bulunmadan önce Türkiye’de internet kullanım istatistiklerine kısa bir göz atmak gerektiğini düşünerekten sizlere akademik bilgi kıvamında bir makale hazırlamaya çalıştım:)

18 Ağustos 2012’de yayınlanan, revize edilmiş nüfus oralarına göre hazırlanmış TOIK ( Türkiye İstatistik Kurumu) Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerine göre, 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla,

erkeklerde % 59 ve % 58,1,

kadınlarda ise % 38,5 ve % 37’dir.

İnternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme veya satın alma oranı % 21,8’dir. İnternet kullanan bireylerin % 78,2’si ise internet üzerinden hiç mal veya hizmet siparişi vermemiş ya da satın almamıştır.

Son 1 yılda, internet üzerinden en çok satın alınan ürünler arasında giyim ve spor ürünleri başı çekiyor. Alışveriş yapanların % 60,4’ünü erkek, % 39,6’sını ise kadın olarak kabul edebiliriz. Kesin olmamakla beraber, IAB Türkiye Internet Ölçümleme Araştırmasına göre 2012 Haziran itibariyle, yaklaşık 10.2 milyon kişinin internet üzerinden bir mal veya hizmet aldığını söylemek mümkün.

TDIK‘in 2010 yılı aynı tarihte yayınlanan araştırmasına göre, yukarıdaki sonuçtan daha farklı ve sevindirici veriler görmekteyiz. Hane halkı internet erişim imkanı, bir önceki yıla göre °/04,3 artarak % 47,2’ye ulaşmıştır. Son üç ay içerisinde (Ocak-Mart 2010) bireylerin % 39, 1 ‘i bilgi-sayar, % 37,8’sı internet kullanmıştır.

Bilgisayar kullanan bireylerin % 60,8’i bilgisayarı, internet kullanan bireylerin % 88,5’ü ise interneti hemen hemen her gün kullanmıştır. İnternet kullanan beş bireyden üçü her gün internet kullanmaktadır. Bilgisayar kullanılan yerler; % 70 ile ev, % 31 ile işyeri, % 17,5 ile internet kafe, internet kullanılan yerler ise; % 70 ile ev, % 33,8 ile işyeri, %17,8 ile arkadaş/ akraba, % 16 ile internet kafe olarak sıralanmaktadır. Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 yaş grubudur. Bu oranlar tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir. Eğitim durumuna göre en yüksek bilgisayar ve internet kullanım oranı isek okul, fakülte ve üstü mezunlarındadır.

tüik istatistik 2013

2013 yılı internet kullanım oranları

 

Bu bilgiye göre, bilgisayar ve internet kullanımında ev ilk sıradadır. Kentlerde internet bağlantısına sahip hanelerin oranı % 55,5, buna karşılık kırsal kesimde bu oran % 27,3’de kalıyor. İnternet bağlantısına sahip kullanıcıların % 88,5’i düzenli olarak internete bağlanıyor. Günlük veya haftalık aralıklarla da olsa düzenli olarak internete bağlanma durumu söz konusu. Bunların içinde sosyal ağ bağımlılarının olduğunu da eklemekte fayda var.

Tam Buraya Dikkat Edin

Gümrük ve Ticaret Birliği’nin 2011 verilerine göre, Türkiye 2011’de E-Ticarette %50’lik büyüme ile Hindistan’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci pazar oldu. 2005 – 2011 yılları arasında ise pazar tam 16 kat büyüdü. Özel alışveriş siteleri sayesinde daha önce internet üzerinden alışveriş yapmamış olan binlerce kişinin tecrübesiyle E-Ticaret sektörü müşteri kitlesinin genişlemesi ve zenginleşmesiyle, elektronik ürünler kategorisinin yaşadığı düşüşü açıklamak mümkün. 2010 ve 2011 yıllarının yıldızlarından grup alışveriş sitelerinin pazara girişiyle, internet üzerinden alışveriş yapacak segmentin daha da büyümesi kaçınılmaz görünüyor. Diyebiliriz ki, daha gidilecek uzun ama keyifli bir yolumuz var.

E-TicaretBu bilgileri sizlerle paylaşmamın asıl amacı ülkedeki internet kullanım potansiyelini görmeniz ve bu potansiyeli kullanarak nasıl internetten para kazanabileceğiniz konusunda fikir edinmenizdir. Duruma göre henüz Türkiye’ deki internet kullanımı emeklemeye başlayan bir bebek gibidir aslında bu geleceğe yönelik bir fırsattır. Şu an internetten para kazanma girişimi için yapacağınız her çalışma ileride size sıcak nakit akışı olarak geri dönebilir. Bu kazancın devamlılığını ve miktarını arttırabilmek için şimdiden harekete geçmek ve sistemi hızlıca kurmak gerekiyor.

Her geçen gün internet kullanımı artıyor ve buna bağlı olarak internet kullanan kişiler E-Ticarete daha da çok aşina oluyorlar. Bu aşinalığın bizi ilgilendiren kısmı insanların internet kullanarak yapacakları alışveriştir aslında. İnsanlar yapacakları alışverişleri sizin kurduğunuz satış sistemi üzerinden yaparlarsa siz satılan ürün ve hizmetlerden komisyon kazanabiliyordunuz bu konuyu İnternetten Sermayesiz Para Kazanma makalesinde geniş çaplı olarak ele almıştık.

köylerde internet kullanımı arttıTTNET’in bilgisayar ve internet kullanımını destekleyen Mümkünlü Köyü’nün reklamlarını hatırlayın henüz ülkemizde internetin girmediği on binlerce köy ve nahiye bulunuyor. Kullanım oranı her geçen gün artsa da henüz oran çok düşük yalnız bu sizi kuşkulandırmasın aksine kafanızda bazı şeyleri netleştirmesi gerekmeli. Çünkü bundan bir kaç yıl sonra ülkedeki internet kullanımı resmen patladığında internetten alışveriş sistemi de buna paralel olarak büyüyecektir. Bu da satış ortakları için pazarın büyümesi=internetten çok para kazanmak anlamına geliyor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: